Header menu

SENESTE NYHEDER

Få konkrete bud på, hvad I kan gøre for at holde liv i kollegafællesskabet, mens vi venter - og giv bidrag til en fælles idébank
Arbejdsmiljø København afholder et webinar for ledere med fokus på god ledelse og stærke arbejdsfællesskaber under corona
Politikere og myndigheder bringer nye initiativer i spil. Det har betydning for arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser

Sider

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet