Header menu

Arbejdspladsvurdering

- løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal gøre det smidigt og effektivt at bevare og udvikle sikre og sunde arbejdspladser og at leve op til Arbejdstilsynets krav.


APV er rammen om jeres systematiske og løbende arbejde med at sørge for, at jeres beslutninger og valg skaber arbejdsforhold, som I trives i og som ikke slider fysisk og psykisk.

Trivsel, nærvær og høj sikkerhed styrker kvaliteten og effektiviteten i jeres opgaveløsning.


Husk i øvrigt

Hent APV-pjecen

Arbejdsmiljø København har samlet en række anbefalinger, relevante lovkrav, henvisninger og eksempler til inspiration til jeres APV-arbejde. Blandt andet hvordan Trivselsundersøgelsen spiller sammen med APV.

Hent pjecen her

Pjece om APV

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet