Header menu

Horizontal tabs

Om APV
Med APV samler og dokumenterer I, hvad I løbende gør for at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø.
  • Derfor er handlingsplanen det centrale arbejdsredskab. Det er dér, I bevarer overblikket og dér, I dokumenterer jeres arbejde.
  • Og så er det vigtigt at have en beskrivelse, så det står klart for alle ansatte, hvordan I på arbejdspladsen arbejder løbende og systematisk med arbejdsmiljø.
     

Handlingsplaner 

Årshjul

Sådan arbejder vi med APV hos os

Beskriv, så det står klart for alle på arbejdspladsen, hvordan I arbejder løbende og systematisk med arbejdsmiljøet hos jer. Se hvordan i dokumentet Sådan arbejder vi med APV hos os.

Find supplerende værktøjer og inspiration til jeres processer under fanebladet Værktøjer.

Gravid på arbejde

Her finder I en gravid-APV, som kan bruges til risikovurdering for den enkelte gravides arbejdsmiljø

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning i alle faser af APV-arbejdet

I kan få inspiration til APV-arbejdet, råd om planlægning og hjælp til udarbejdelse af formidlingsplaner. Herudover kan I få støtte til at få koordineret APV-arbejdet med de fora, strukturer og ledelses- og styringsredskaber, I har i forvejen.

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning har fokus på at understøtte, at I lever op til de gældende lovkrav og, at I får udviklet løsninger, som passer godt til jeres arbejdsplads. Målet er, at APV giver bedst mulig mening i forhold til jeres kerneydelse.

Arbejdsmiljø København kan bl.a. være med til at understøtte, at APV bliver et aktivt værktøj til at skabe en arbejdsplads med høj arbejdsmiljøbevidsthed, sikkerhed, trivsel og nærvær. Disse arbejdspladser er ofte dem, som samtidig formår at levere den højeste kvalitet i kerneydelsen og den bedste økonomi og effektivitet.

Vi starter altid med at snakke om, hvor I er nu, hvad I allerede har styr på (måske også uden, at I selv har kaldt det APV), og hvad I herudover har brug for at gøre med eller uden hjælp fra Arbejdsmiljø København.

Rådgivningen kan både fokusere på det indholdsmæssige, fx hvordan I arbejder med de fem faser i jeres APV, og det strukturelle, fx udvikling af den struktur og de politikker, aftaler, systemer og metoder, I bruger.

Værktøjer
Til jeres arbejde med APV har vi udarbejdet og udvalgt forskellige værktøjer

Arbejdsmiljø København anbefaler en række metoder til det løbende og systematiske arbejdsmiljøarbejde, APV.

Handlingsplaner

Handlingsplanen det centrale arbejdsredskab. Det er dér, I bevarer overblikket og dér, I dokumenterer jeres arbejde.

Årshjul

Her kan du downloade og udfylde et årshjul til hjælp med APV-arbejdet (PowerPoint-format).

Sådan arbejder vi med APV hos os

Beskriv, så det står klar for alle på arbejdspladsen, hvordan I arbejder løbende og systematisk med arbejdsmiljøet hos jer:

Dialogmetoder

Arbejdsmiljø København har udarbejdet nogle metoder, der trin for trin guider jer igennem dialogerne:

Forebyggelsesblomsten

Forebyggelsesblomsten er en metode til at nå hele vejen rundt om det forebyggende arbejde. Læs mere her:

APV - på forkant med forandringer

Vi skal vurdere arbejdsmiljøet, når der sker ændringer på arbejdspladsen. Se her hvordan:

Individuelt forberedelsesskema til dialog om Arbejdsmiljø

Lav et personligt forberedelsesskema, hvor du kan gøre dig tanker og notater om, hvordan du synes arbejdsmiljøet på din arbejdsplads er. Skemaet omfatter de generelle temaer, som Arbejdstilsynet betragter som væsentlige. Der kan være særlige forhold på din arbejdsplads, du skal tage med i betragtning.

Risikovurdering

Dette værktøj er en guide til systematisk risikovurdering, risikoanalyse og risikohåndtering. Det kan bruges til at vise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at ændre forhold i og omkring arbejdet. Risikovurderingen er et godt fundament for efterfølgende at prioritere hvilke handlinger, man vil iværksætte. Hent den her:

Prioriteringsredskaber

Det kan være nødvendigt at foretage en prioritering af, hvilke temaer og problemer, I skal starte med at finde løsninger på. Det kan være en fordel at starte med en risikovurdering, inden man prioriterer.

Find et prioriteringsværktøj her:

Dialogskema til årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljø Københavns fagspecifikke tjeklister

Hent pjecen
Arbejdsmiljø København har udarbejdet en pjece, som beskriver de fem faser i APV.

Pjece om APV

Herudover kan I læse mere om, hvordan APV kan blive et løbende og relevant værktøj til at højne arbejdsmiljøkulturen og skabe arbejdspladser med høj sikkerhed og trivsel. 

Arbejdsmiljø København har samlet en række anbefalinger, relevante lovkrav, henvisninger og eksempler til inspiration til jeres APV-arbejde. 

Hent pjece om APV

Husk iøvrigt
Husk i øvrigt

Relevante links

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet