Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

1: Få overblik over fraværet

Det er nødvendigt at have overblik over fraværet. At vide, hvad der kræver din opmærksomhed, og hvad der måske kommer forude

1

Som leder i Københavns Kommune kan du på Min Lederside følge den enkelte medarbejder og hele personalegruppens fravær. Det gør det muligt at handle på en bekymrende eller uholdbar udvikling tidligt. Særligt hvis du er leder for en stor personalegruppe, kan det være hjælpsomt at bruge redskaberne på Min lederside til at skabe overblik (enheds- og medarbejderrapporter).

Disse redskaber kan også hjælpe dig til at se fraværsmønstre, som du skal bemærke.Fx om det er korttidsfravær eller langtidsfravær, der fylder. Eller om fraværet er koncentreret hos særlige grupper/afdelinger eller unge/ældre/nyansatte.

Flere ledere har god gavn af løbende at drøfte fravær og afklare handlemuligheder i deres ledelsesgruppe eller med deres nærmeste leder. Her er fx redskaberne ’Trafiklyset’ og ’Samtaleoverblikket’ på Min Lederside hjælpsomme.

Redskaberne på Min Lederside kan også vise dig, om der kommer den ønskede effekt af de aftaler, du laver med medarbejdere ved sygefraværssamtalerne. Og hvordan fraværet bevæger sig i forhold til forvaltningens måltal.

Bring de overordnede linjer om fraværets art og udvikling ind i MED-samarbejdet/Trio-gruppen (leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant). På den måde kan du sammen med MED finde nye områder, som I skal tage hånd om i fællesskab.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet