Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

10 + 1

Gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

’10 + 1 gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær’ er baseret på forskning i sygefravær og Arbejdsmiljø Københavns erfaringer fra samarbejde med over 100 arbejdspladser i Københavns Kommune om at nedbringe højt fravær. Arbejdspladserne har samarbejdet med Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær. Opgaven for arbejdspladserne i samarbejde med Task Force-konsulenterne fra Arbejdsmiljø København har været at:

  • Nedbringe fraværet på arbejdspladsen.
  • Styrke handlemulighederne i forhold til at håndtere fraværet.
  • Styrke samspillet på arbejdspladsen om opgaven med at forebygge og nedbringe fravær.

1

Få overblik over fraværet

Det er nødvendigt at have overblik over fraværet. At vide hvad der lige nu kræver din opmærksomhed, og hvad der måske kommer forude.
Læs mere
 


2Vurder fraværet under hensyn til kerneopgaven

Når fraværet er højt og skal nedbringes, er der næsten altid brug for at sætte hensynet til kerneopgaven mere i centrum for planer og beslutninger.
Læs mere


3Prioriter fraværsopgaven i kalenderen

Tid til fraværsopgaven og god planlægning kan sikre, at du får grebet fravær og mistrivsel så tidligt som muligt samt mindske oplevelsen af at have ’løse ender’.
Læs mere


4Tag fat i det problematiske fravær

Det er ikke godt for nogen, når problematisk fravær bliver ladet være.
Læs mere
 


5Tag selv imod sygemeldingerne

Når sygemeldinger skal gives direkte til dig, der er nærmeste leder, kan du bedre balancere hensynet til den enkelte, organisationen og kerneopgaven.
Læs mere


6Hold samtaler og følg op

Et af de mest afgørende tiltag i en styrket fraværsindsats er, at du som leder er systematisk i forhold til at indkalde til og afholde samtaler om fravær.
Læs mere


7Hold tæt kontakt

Det er afgørende for en sygemeldt medarbejders tilbagevenden til arbejde, at kontakten med arbejdspladsen har været opretholdt.
Læs mere


8Kommuniker om fraværsindsatsen

Fortæl medarbejderne, at jeres fraværsindsats hænger sammen med mulighederne for at løse jeres kerneopgave, have et godt arbejdsmiljø og tage vare på den enkeltes trivsel.
Læs mere


9Skab fællesskab om fraværsindsatsen

Der er brug for, at alle bidrager til indsatsen for at nedbringe og forebygge fraværet. Særligt når fraværet er højt.
Læs mere


10Søg hjælp når du er i tvivl

Det er vigtigt, at du søger hjælp, når du som leder kommer i tvivl om, hvad der er muligt eller forventes af dig.
Læs mere


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.
Læs mere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet