Header menu

10 råd til god hygiejne på arbejdspladsen

God hygiejne og fornuftig adfærd er den bedste metode til at forebygge smitte. Det gælder for at beskytte dig selv og for at beskytte andre

Smitsomme sygdomme er sygdomme, der kan overføres mellem mennesker eller mellem dyr og mennesker.

Folkesundhedsmæssigt har smitsomme sygdomme altid været et stort problem. Og det er de stadig - selv om opdagelsen af antibiotika og vaccinationer har haft positive betydninger.

I princippet er det nemt at forebygge overførslen af smitsomme sygdomme: man skal blot afbryde sygdommens smitteveje. Og det kræver adfærdsændringer og nye vaner.

Men jo mere vi tænker os om og følger hygiejneanbefalingerne, jo mere vil smitteoverførsel blive nedsat. Her finder I 10 gode råd til god hygiejne på arbejdspladsen.

10 råd til god hygiejne på arbejdspladsen
 

 1. Vask hænder hyppigt og grundigt. Brug evt. håndsprit. OBS. Brug alene spritbaserede hånddesinfektionsmidler (allerhelst ethanolbaseret).
   
 2. Vask hænder før ”rene opgaver”, fx før du spiser. Vask hænder efter ”urene opgaver” fx efter toiletbesøg. Brug evt. håndsprit.
   
 3. Undgå at berøre dit ansigt med urene hænder.
   
 4. Udvis hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange mennesker og ved besøg hos ældre, svækkede eller syge.
   
 5. Dæk mund og næse, når du hoster. Host ikke direkte i hånden. Brug et engangslommetørklæde eller evt. albuebøjningen.
   
 6. Vær opmærksom på rengøring. Rengør overflader og udstyr – desinficer evt. med sprit. Vær særlig opmærksom på ’kontaktpunkter’ dvs. genstande og steder, som berøres af flere mennesker.
   
 7. Overhold god hygiejne ved håndtering af fødevarer og ved madlavning.
   
 8. Undgå kontakt med personer eller dyr, der smitter. Eller benyt værnemidler.
   
 9. Følg de officielle anbefalinger - også i forbindelse med rejseaktivitet og ophold i udlandet.
   
 10. Bliv hjemme fra arbejde og steder med mange mennesker, hvis du kan smitte.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet