Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

10: Søg hjælp når du er i tvivl

Det er vigtigt, at du søger hjælp, når du som leder kommer i tvivl om, hvad der er muligt eller forventes af dig

10

Det kan være dilemmafuldt at håndtere fravær (– og det kan være helt lige til).

Det er helt almindeligt, at man som leder indimellem kommer i tvivl om, hvordan man skal gribe tingene an.

Tvivl kan tage pusten ud af det hele. Og det kan betyde, at du får handlet for sent og måske ikke hensigtsmæssigt.

Du kan genfinde handlekraften ved at vende tvivlen med andre:

 •  En lederkollega
 •  Dit ledelsesteam
 •  Din øvre chef
 •  Jeres lokale HR-konsulenter
 •  Personalejurister i Koncernservice
 •  Arbejdsmiljø København
  (Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv)
 •  Tidlig Indsats
  (tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel)

Du sparer tid og bekymringer, når du søger hjælp tidligt. Det kan gøre det klart for dig, hvad det næste, bedste skridt i processen er.

Når du deler din tvivl med dine lederkollegaer og dit ledelsesteam, medvirker du samtidig til, at I bliver klarere på jeres fælles holdning og praksis. I får måske også øje på dilemmaer, som I skal løfte op i jeres forvaltning, fordi der ikke kan findes klare handlemuligheder.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet