Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

2: Vurder fraværet under hensyn til kerneopgaven

Når fraværet er højt er der næsten altid brug for at sætte hensynet til kerneopgaven mere i centrum for planer og beslutninger

2

Den enkelte medarbejder, som har meget fravær, har brug for, at fokus er på, hvad vedkommende kan bidrage med i forhold til løsning af kerneopgaven, snarere end på hvad vedkommende ikke kan. De nærværende har brug for at se, at der tages vare på, hvordan arbejdsdagen skal hænge sammen.

Det, der karakteriserer en god plan for en enkelt medarbejders eller arbejdspladsens samlede fravær, er, at den samtidig gør det muligt at få enderne til at nå sammen i forhold til den opgave, som arbejdspladsen skal løse.

Gode spørgsmål at stille sig selv som leder i den forbindelse er:

  •  Er enkelte medarbejderes fravær og arbejdspladsens generelle normer for fravær forenelige med løsningen af kerneopgaven?
  •  Har du som leder været tydelig nok om, at din opgave er at finde en holdbar balance mellem hensynet til den enkelte og hensynet til kerneopgaven?

Hvis svaret er nej til disse spørgsmål, vil det være gavnligt, at du skruer op for dialogen om fraværets betydning for kerneopgaven. Både i dine samtaler med enkelte medarbejdere og med hele personalegruppen.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet