Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

3: Prioriter fraværsopgaven i kalenderen

Tid til fraværsopgaven og god planlægning gør, at du får grebet fravær og mistrivsel så tidligt som muligt, og undgår ’løse ender’

3

Ligesom andre ledelsesopgaver er fraværsopgaven en opgave, der tager noget tid. Og helt konkret er det hjælpsomt at afsætte tid i din egen kalender til det, du kan forudsige vil komme. Det er med til at sikre, at du som leder forholder dig i rette tid til det fravær, der er. Og til hvad status, planen og udfordringerne er.

Særligt når man er kommet ’bagud’ med sygefraværssamtalerne og opfølgning på disse, kan samtalerne fylde meget i en periode. Det er vigtigt, at du er på forkant med din planlægning, så du kan prioritere opgaven og sikre fremdrift i de enkelte forløb.

Det sikrer også, at du holder momentum i dialogen med de medarbejdere, det vedrører. Medarbejderne kan være trygge ved, at du har hold i processen. Og endelig kan en god timing af den opfølgende samtale være med til at sikre, at medarbejderen ’lander godt’ på arbejdspladsen igen efter fravær og mistrivsel.

Det er også anbefalelsesværdigt at lægge faste møder med din nærmeste leder i kalenderen. På møderne kan I holde hinanden ajour og sikre, at I er på fælles kurs. I kan fx bruge redskabet ’Trafiklyset’ fra Min Lederside som udgangspunkt for dialogen på mødet.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet