Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

4: Tag fat i det problematiske fravær

Det er ikke godt for nogen, når problematisk fravær bliver ladet være

4

Alt problematisk fravær er karakteriseret ved, at det ikke er let at tage fat i som leder. Problematisk fravær er også karakteriseret ved, at det kun bliver vanskeligere at handle på jo længere tid, der går. Og at det bliver mere belastende for arbejdspladsen og for de enkelte medarbejdere, som det vedrører.

Som arbejdsplads vil man gerne kunne rumme, når medarbejdere i perioder er nødt til at være fraværende eller midlertidigt må arbejde under tilpassede vilkår. Det har man kun rum til, hvis fravær løbende holdes på det lavest mulige niveau.

Fravær kan karakteriseres som problematisk på flere måder. Fravær er problematisk, når arbejdspladsen samlet set har for meget af det. Det gør det svært for arbejdspladsen og kollegerne at løse kerneopgaven. Fravær kan også være problematisk, fordi der ikke er taget stilling til det. Det er der bare. Der er ikke blevet talt om, hvad der er holdbart for den enkelte og for arbejdspladsen. Noget problematisk fravær kan begrundes i en uhensigtsmæssig fraværskultur. Her kan fx være forskellige normer for, hvornår man melder sig syg, og hvornår man går på arbejde. Eller sygemeldinger er blevet en mestringsstrategi ved mistrivsel, samarbejdsproblemer og private problemer.

Endelig kan fravær være problematisk, fordi det er ’problematisk’ for dig som leder og person at forholde dig til. Du kan ikke se, hvad du kan gøre ved denne type fravær eller denne medarbejders fravær. Du er måske uenig i det, du forventes at gøre. Du oplever måske, at du må presse en medarbejder mere, end du bryder dig om. Derfor ’freder’ du noget problematisk fravær mere eller mindre bevidst.

Det er normalt at blive i tvivl om, hvordan man kan tage fat i det problematiske fravær. Søg sparring, hvis du er i tvivl om dine handlemuligheder (læs mere om, hvor du kan få sparring i råd 10).


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet