Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

6: Hold samtaler og følg op

Du får en styrket fraværsindsats, hvis du som leder er systematisk i forhold til at indkalde til og afholde samtaler om fravær

6

Du skal indkalde til fraværssamtaler i henhold til din forvaltnings sygefraværspolitik (se din forvaltnings sider på KKIntra).

Systematikken omkring samtalerne gør det forudsigeligt og ens for alle på arbejdspladsen. Det styrker oplevelsen af retfærdighed. Samtidig styrker det dine muligheder for som leder at vise omsorg, støtte og stille passende krav til medarbejdere med fravær. Det er en af dine muligheder for at opfange mistrivsel, inden det bliver til mere fravær. Det er en af dine muligheder for at lave vigtige forventningsafstemninger.

Der er flere ting, der kan afholde dig fra at indkalde til sygefraværssamtalerne. Det kan være, at du tænker, at du jo allerede ved, hvad fraværet drejer sig om. Eller at du oplever, at det at indkalde til samtaler sender signaler om mistillid til medarbejderne. Det kan også være, du oplever, at du presser medarbejderne. Eller at du ikke kan se, hvilken aftale der skal komme ud af samtalen med en given medarbejder.

Det er afgørende at afholde sygefraværssamtaler. Men sygefraværssamtaler som bare holdes, ’fordi de skal’, gør ofte ingen nytte. Så det er vigtigt, at du forholder dig til, hvad der skal komme ud af dem.

Det er gavnligt at vende dine tanker med en lederkollega. I vanskelige sager er det vigtigt løbende at sikre, at du og din overordnede chef er på fælles kurs, og at I i fællesskab tager stilling til perspektivet. Det er også afgørende løbende at følge sygefraværssamtalerne op med nye samtaler. Samtalerne skal du og medarbejderen bruge til at vurdere status, tilpasse opgaver og arbejdstid samt vurdere perspektivet. Samtalerne er på den måde med til at sikre fastholdelse, og at der sker de nødvendige ændringer på arbejdspladsen og hos den enkelte.

Og alle samtaler skal selvfølgelig dokumenteres. Ellers står både medarbejder og arbejdsplads dårligt, hvis det ikke lykkes at fastholde medarbejderen.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet