Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

7: Hold tæt kontakt

Det er afgørende for en sygemeldt medarbejders tilbagevenden til arbejde,at kontakten med arbejdspladsen har været opretholdt

7

Kontakten til arbejdspladsen har både betydning for:

  •  Længden af sygemeldingen.
  •  Den gradvise tilbagevenden.
  •  Medarbejderens ’inklusion’ på arbejdspladsen.
  •  At der ikke sker et ’tilbagefald’. Nogle medarbejdere siger tydeligt nej tak til at have kontakt til arbejdspladsen og deres leder under en sygemelding. Det anbefales, at du som leder insisterer på kontakt – selvfølgelig på en respektfuld måde.

Den nyeste forskning viser desuden, at det er vigtigt, at lederen følger medarbejdere tættere og i en længere periode end først antaget: Det er vigtigt med særlig opmærksomhed og kontakt i op til 20-25 uger ved tilbagevenden til arbejde efter en langtidssygemelding.

Mange arbejdspladser har gode erfaringer med tydelige procedurer for:

  •  Hvornår og hvor tit leder tager kontakt til sygemeldte medarbejdere.
  •  Hvad leder skal tale med medarbejderen om ved disse kontakter.

Det gennemgående i disse procedurer er, at leder har kontakt til alle sygemeldte på førstedagen. Hvordan man ellers tilrettelægger intervallerne mellem kontakt varierer. Det vigtigste er systematikken, og at rammen er kendt af alle. Et eksempel på en systematik er ’1-5-14’-konceptet – se Det Lokale Beskæftigelsesråd for Esbjerg og Fanø Kommuner

Det er vigtigt at inddrage MED/Triogruppen i processen og i kommunikationen om meningen med den ny procedure.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet