Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

8: Kommuniker om fraværsindsatsen

Fortæl medarbejderne, at jeres fraværsindsats er en forudsætning for at løse jeres kerneopgave, have et godt arbejdsmiljø og tage vare på den enkelte

8

En ’fraværsindsats’ består af forskellige tiltag. En del af indsatsen kan være, at du som leder begynder at gøre noget andet end det, du plejer. At du sender andre signaler og taler om det, I skal sammen på arbejdspladsen, på nye måder. Strammer op på nogle procedurer og begrunder dine beslutninger anderledes.

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant begynder at gøre noget andet, og I begynder at samarbejde på nye måder.

Helt konkret kan det fx være, at medarbejderne vil opleve, at:

  •  Du indkalder alle systematisk til sygefraværssamtaler efter forvaltningens retningslinjer.
  •  Du reagerer tidligere på fravær og tegn på mistrivsel.
  •  Man skal ringe til sin leder, når man melder sig syg.

Nogen kan opleve det som en lettelse. Som omsorgsfuld, retfærdig og gennemsigtig ledelse. Andre kan opleve det som kontrol eller mistillid og føle sig utrygge og uretfærdigt behandlet. Medarbejderne har ikke altid mulighed for at se indsatsen i sin helhed, men ser måske bare den del, der handler om, at der stilles nye krav. Det er måske lettere for dig at få øje på den positive udvikling, der begynder at komme hen ad vejen.

Derfor er det afgørende, at du, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten igen og igen fortæller, hvad intentionen er med det, I har gang i. Hvordan det hele hænger sammen med jeres muligheder for at løse jeres kerneopgave, have et godt arbejdsmiljø og tage vare på den enkeltes trivsel. Og om de ting I ser, der udvikler sig i en god retning til gavn for hele arbejdspladsen.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet