Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

9: Skab fællesskab om fraværsindsatsen

Der er brug for, at alle bidrager til indsatsen for at nedbringe og forebygge fraværet. Særligt når fraværet er højt

9

På nogle arbejdspladser er der en forståelse af, at forebyggelse og håndtering af fravær er lederens ansvar og opgave alene. Som leder har du en vigtig og særlig rolle. Der er noget, som kun ligger på dit bord. Men ikke mindst når fraværet er højt, er der brug for, at alle bidrager, og at det bliver tydeligt, hvad lederens, den enkeltes, teamets, arbejdsmiljørepræsentantens og tillidsrepræsentantens ansvar er.

Der er i særdeleshed brug for at styrke kontakt og dialog på hele arbejdspladsen. Mellem leder og medarbejder, mellem leder og de enkelte grupper, mellem MED/Trio-gruppen og resten af personalegruppen osv.

Det gør det muligt at få input fra forskellige perspektiver. Det kan fx være til, hvad der er brug for for at nedbringe fraværet og styrke nærværet. Det kan også være løbende pejlinger på, hvad fraværet gør ved arbejdsmiljøet og løsningen af kerneopgaven. MED/Trio-gruppen er en meget vigtig spiller for at lykkes med at skabe fællesskab om fraværsindsatsen.

Samtidig er det vigtigt, at det er tydeligt, at arbejdspladsen kan gøre en hel del for at organisere sig på en måde, som muliggør mere nærvær og giver færre belastninger for den enkelte.

Det er desuden vigtigt, at det er tydeligt, at den enkelte også har et ansvar for at sikre mest muligt nærvær.


+1

Bevar fokus på fravær – hele tiden

At nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau er en fortsat ledelsesopgave, der ændrer karakter, som tingene udvikler sig.

Det kræver vedholdenhed at nedbringe fraværet og holde det på et passende niveau. Det er ikke en opgave, som kan klares med intensivt arbejde i en afgrænset periode for så at vende den ryggen i nogle måneder. Og det er en opgave, der ændrer karakter alt afhængig af situationen.

Måske fylder sygefraværssamtaler rigtig meget i nogle perioder, og væsentligt mindre i andre. I den periode ligger tyngden så måske på de tiltag, der handler om kommunikation i organisationen og dialog i personalegruppen. Dialogen kan handle om at skabe fælles forståelse og opfange det, der kan skabe fravær. Og ikke mindst kan dialogen handle om at styrke det, der giver nærvær og fagligt stærke fællesskaber.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet