Header menu

Analyser arbejdsulykkerne

– og få fokus på, hvad I kan gøre fremover for at undgå dem

Har I arbejdsulykker eller arbejdsskader som følge af forflytninger? Arbejdsmiljø København tilbyder at komme ud på jeres arbejdsplads og analysere jeres ulykker ved forflytninger. Målet er, at I får redskaber til, hvad der skal til for at nedsætte belastningerne og derved nedbringe antallet af ulykker. 

Alt efter jeres behov kan Arbejdsmiljø Københavns konsulenter bidrage til analysen og vurderingen af belastende arbejdsfunktioner og ulykker. Vi vil i fællesskab med jer tilrettelægge, om det drejer sig om et eller flere møder, eller om det drejer sig om undervisning til jeres medarbejdere af timers eller dages omfang.

Vi undersøger jeres arbejdsulykker, så vi i fællesskab kan identificere årsager til jeres belastningsskader. 

I kølvandet på undersøgelsen og vurderingen kan I vælge at igangsætte initiativer som: 

  • undervisning 
  • hjælp til udarbejdelse og revision af retningslinjer for forflytning
  • uddannelse af forflytningsvejledere
  • organisering af arbejdet
  • brug af hjælpemidler, arbejdsredskaber og ny teknologi

Rådgivningen henvender sig primært til forflytningsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere samt øvrige medlemmer af MED-udvalget på jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet