Header menu

Andre helbredsundersøgelser

- af enkeltpersoner eller grupper

Arbejdsmiljø København tilbyder også forebyggende og afklarende helbredssamtaler og -undersøgelser til både enkeltpersoner og grupper.

Man kan herudover komme til samtale/undersøgelse, hvis allerede eksisterende problemer kræver råd og vejledning i forhold til arbejdet.

Helbredsundersøgelser af personer

Hos Arbejdsmiljø København kan personer komme til samtale og undersøgelse hos en sundhedsfaglig person (læge, sygeplejerske, fysioterapeut eller psykolog), hvis der er mistanke om arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Man kan også komme til samtale/undersøgelse, hvis allerede eksisterende problemer kræver råd og vejledning i forhold til arbejdet. Arbejdsmiljø København har tavshedspligt i alle personsager.

Helbredsundersøgelser af grupper

Arbejdsmiljø København tilbyder undersøgelse af særlige risikogrupper, fx, natarbejdere .

Hver enkelt medarbejder får en direkte tilbagemelding om egne helbredsforhold, og arbejdspladsen kan efter aftale få en tilbagemelding med forslag til, hvad der kan gøres for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet