Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Anerkendende interviews

Få øje på og hold fast i det, der opleves som god kvalitet og giver overskud i arbejdsdagen

Formål

Metoden kan bruges til, at personalegrupper, der arbejder sammen - eller skal til at arbejde sammen, får gensidigt kendskab til forskelle og ligheder i holdninger og værdier. Fx om faglighed, samarbejde, arbejdsbetingelser og ansættelsesforhold. Denne viden kan understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø. Metoden kan også bruges i det systematiske arbejde med psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdsmiljøgruppen kan bruge til at dokumentere i APV’en.

Sådan gør I

Interviewet kan enten lægges bredt ud til at gælde alt, som giver arbejdsglæde eller det kan fokuseres på bestemte felter fx samarbejdet, kommunikationen eller fagligheden. Formålet og målet meldes ud før interviewet går i gang.

Medarbejderne inddeles i grupper á to personer. Vælg hvem der skal være A og B.

A interviewer først B i 10-15 minutter

Find en situation fra hverdagen (se forslag til interviewguide) og brug lidt tid på at tænke situationen igennem, før intervieweren starter. Intervieweren stiller uddybende spørgsmål – brug evt. forslag til interviewguide som inspiration

B interviewer først A i 10-15 minutter

Vælg sammen hele eller dele af de to fortællinger, som I gerne vil fortælle de andre i plenum. Udvælg pointer fra jeres fortællinger. Overvej hvilke ting fra jeres fortællinger kan bidrage til et endnu bedre arbejdsmiljø og styrke den attraktive arbejdsplads?

Opsamling i plenum

Et vigtigt element i øvelsen er at dele fortællingerne med kollegerne.

De (fælles) omstændigheder, der muliggjorde succesen, skal også udforskes, så man fremover kan være opmærksom på at skabe flere af disse omstændigheder.

Ud fra de individuelle fortællinger kan I blive enige om nogle fælles værdier for jeres arbejdsplads

Brug tavle eller flipovers til at notere:

 1. Hvad giver arbejdsglæde og hvad skal vi gøre mere af?
 2. Hvordan gør vi det?
 3. Hvornår gør vi det?
 4. Hvem gør det?

Varighed

Interviews: ca. 45 minutter

Opfølgning i plenum: ca. 1 time afhængig af gruppens størrelse.

Forslag til interviewguide

Interviewpersonen

Tænk på en situation på jobbet, hvor du følte dig glad, fordi du og dine kolleger virkelig lykkedes med nogle ting.

Intervieweren

Bed din kollega fortælle om den situation, som han/hun tænker på?

Stil uddybende spørgsmål. Fx:

 • Hvad skete der helt konkret?
 • Hvad var det, som gjorde situationen så god?
 • Hvem var du sammen med?
 • Hvad gjorde du, der fik det til at fungere så godt?
 • Hvad gjorde dine kolleger?
 • Hvad gjorde din leder, der gjorde det muligt?
 • Hvilke særlige ting/forhold på din arbejdsplads gjorde det muligt?
 • Hvad var det, der gjorde, at du oplevede en høj grad af: engagement/motivation, værdsættelse/anerkendelse, indflydelse, mening, personlig og/eller faglig udvikling, samarbejde, støtte/feedback...

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet