Header menu

Du er her

APV - på forkant med forandringer

Vi skal vurdere arbejdsmiljøet, når der sker ændringer på arbejdspladsen.

Fremtids-APV

Skal man flytte i nye lokaler eller flytte om, bygge nyt, bygge ud eller renovere arbejdslokaler, er det om at komme tidligt i gang, for både at få bevaret de gode løsninger og få løst de mindre hensigtsmæssige arbejdsforhold. Forandringen kan også være, at man skal have indført nye måder at arbejde på, omstrukturere eller skal købe nyt arbejdsudstyr.

På billederne ses, hvordan brugerne inddrages og løsningsforslag udvikles i fællesskab.

Eksempel på forløb

1. Indkald til et dialogmøde med de ledere og medarbejdere, der er berørt af ændringen.
2. Bed deltagerne om at forberede sig ved at tænke over:

  • Hvad kommer vi fra, og hvad er velfungerende og værd at bevare?
  • Hvad vil vi gerne have løst med ændringen og have udviklet?

3. Dialogmødet: Medarbejderne får udleveret kort eller post it i to farver 

  • En farve til det der er velfungerende/skal bevares
  • En anden farve til det der skal løses/udvikles

Der tales sammen to og to eller i grupper, og svarene noteres på kortene/post it i overskrifter. En ting på hvert kort/post it. 
Fælles i hele gruppen forklarer I, hvorfor det, I har skrevet, er vigtigt. Tag nogle runder og sæt efterhånden kortene/post it op på væggen i temaer.

Tag en pause. Efter pausen kan I snakke om og evt. beslutte, hvad I vil gå videre med. (Det skal efterfølgende ind i arbejdspladsens APV-handlingsplan.) Begynd med det tema, der er vigtigst og lav en plan for, hvordan arbejdet med at formulere krav og ønsker samt udvikle forslag til løsninger skal ske. Aftal, hvem der har ansvaret for, at det sker, og hvornår det sker.

4. Bring jeres APV-arbejde ind i de tidlige faser af forandringsprocessen. Timingen er vigtig for at jeres arbejde kan blive brugt konstruktivt. Sørg også for, at eksterne (projekt)ledere og beslutningstagere ved, at I kommer med input til planer og ændringsproces.