Header menu

Arbejdsmiljøgranskninger

Få tjek på om jeres byggeprojekt lever op til arbejdsmiljølovens og jeres egne krav og ønsker

Arbejdsmiljø København tilbyder i samarbejde med jer at gennemføre arbejdsmiljøgranskninger af jeres byggeprojekt. Formålet er at lave et kvalitetstjek i forhold til, om projektet opfylder både jeres egne og arbejdsmiljølovens krav til arbejdspladsens indretning, så arbejdet kan udføres uden belastninger. Arbejdsmiljøgranskningen kan ske på forskellige tidspunkter i planlægnings- og projekteringsforløbet – og senere, når byggeriet tages i brug. Jo tidligere granskninger sker, des større værdi har de.

Arbejdsmiljøgranskning A: Krav og ønsker

Her kigger vi tidligt i forløbet sammen med arbejdspladsens leder, arbejdsmiljøorganisation og den involverede projektleder fra forvaltningen på arbejdspladsens krav og ønsker til byggeprogrammet.

Arbejdsmiljøgranskning B: Se på tegninger 1

Her er projektet så langt, at de første skitser foreligger. Det er vores erfaring, at der er mange brugere i institutionerne, der har svært ved at læse tegninger og gennemskue, hvad de indebærer. Så her kigger vi sammen på tegninger og vurderer fordele og evt. ulemper for arbejdsmiljøet i de forslag, som arkitekter og rådgivere har skitseret.

Arbejdsmiljøgranskning C: Se på tegninger 2

Byggeprojektet er nu besluttet og ved at blive projekteret med mere tekniske løsninger. Eksempelvis materialevalg, ventilation og varmeforhold, akustik, belysning og inventar. Vi sammenholder sammen med fx byggeudvalget de tekniske løsninger med byggeprogrammet.

Arbejdsmiljøgranskning D: Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) – og en journal med henblik på arbejdsmiljø ved vedligeholdelsesarbejder – under projekteringen, inden byggearbejdet går i gang. Vi gransker sammen med bygherren PSS for at kvalificere byggeprojektets bygbarhed samt arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen og tjekker op på virkeligheden for at sikre overensstemmelse mellem plan og virkelighed.

Arbejdsmiljøgranskning E: Ved ibrugtagningen af den nye arbejdsplads

Nu er I flyttet ind i de nye rammer og er begyndt at få erfaringer med, hvordan de virker i dagligdagen. Arbejdsmiljøgranskningen går her ud på sammen at gennemgå hele arbejdspladsen og samle op på de ting, der skal videregives i forbindelse med fx overtagelsen og 1 års gennemsynet. Det vil også blive en systematisk opsamling på de arbejdsmiljømæssigt velfungerende løsninger, der gerne skulle genbruges i de næste byggeprojekter. Samtidig bidrager granskningen til arbejdspladsens APV i de nye omgivelser.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet