Header menu

Arbejdsmiljøgruppen på hotline

God idé med en hotline under et byggeprojekt

Arbejdspladsen, ledelse og medarbejdere ligger inde med vigtig viden og erfaringer om de problemstillinger, som kan være på en arbejdsplads af den type, som byggeprojektet handler om. Viden som projektleder, rådgivere og projekterende typisk ikke har. De ved noget om byggeri og tekniske anlæg – det er derfor, de er valgt til byggesagen.

Det kan være en god ide i forbindelse med et byggeprojekt at lade fx arbejdsmiljøgruppen eller nøglepersoner fra arbejdspladsen fungere som ’hotline’ i projektet. Forstået på den måde, at projektleder, rådgiver og projekterende kan ringe op og spørge, om de har forstået fx en arbejdsgang rigtigt – ’at det er sådan det foregår’ – og om en konkret ide måske vil kunne løse problemet med noget, I har talt om. På den måde kan der foregå en løbende afklaring.

Rådgivere og projekterende er forpligtet til at søge sagkundskab, hvis der er arbejdsmiljøforhold i byggeprojektet, som de ikke ved nok om. Sagkundskab har arbejdsmiljøorganisationen som arbejdsgiverens formelle arbejdsmiljørådgiver.

Det er helt OK ikke at kunne svare på stående fod og blot sige: ’Det skal jeg lige have undersøgt – så ringer vi tilbage’.

Henvendelserne og svarene kan noteres i en logbog og tages op igen med projektets projektleder fra forvaltningen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet