Header menu

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

[ September 2006 ]

Tjekliste til vurdering af arbejdsmiljøforhold til brug ved anskaffelse af servicebiler 

Hent tjekliste (revideret 2006)

Hent oprindelige tjekliste (2001)

Tjeklisterne er akiveret

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet