Header menu

Arbejdsulykker når borgeren falder

- hvordan passer vi på os selv og hinanden?

Ulykkesstatistikken viser, at en del faldulykker skyldes fald- og ledsagesituationer, hvor enten borgeren griber ud efter medarbejderne eller, at medarbejdere per refleks griber ud efter borgeren. Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til forebyggelse af arbejdsulykker, der skyldes, at en borger falder.

Ud fra de faldulykker I har registreret på jeres arbejdsplads, vil Arbejdsmiljø Københavns konsulenter sætte en dialog i gang om dilemmaet: ”hvordan kan jeg som medarbejder sikre, at jeg ikke selv kommer galt af sted, når jeg skal følge eller forflytte den borger, der er usikker på benene - uden at føle at det er synd for hende, hvis hun falder”.

Rådgivningen kan omhandle:

  • viden om faldrisiko
  • vurdering af borgerens ressourcer
  • test af borgers ressourcer og vurdering af medarbejdernes forflytningskompetencer
  • redskaber som I kan bruge til at sætte fokus på forebyggelse af arbejdsulykker som følge af faldulykker.

Målgruppen for tilbuddet er forflytningsvejledere, fysio- og ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere samt øvrige medlemmer af MED-udvalget på jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet