Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Arvefølgen

De fleste medarbejdere og ledere har oplevet mange forandringer i deres arbejdsliv. Denne øvelse kan skabe et fælles overblik

’Det eneste konstante er forandringen’, sagde den græske filosof Heraklit.

Arvefølgen giver lejlighed til at reflektere over, hvad I har vundet i forandringerne. Er der noget, I har mistet, som I med fordel kan genoplive?

En anerkendelse af den historie, man bærer med sig, kan hjælpe medarbejdere og ledere til at håndtere, at arbejdet forandres – igen.

Sådan gør I

1. Deltagerne inddeles i grupper efter, hvornår de blev ansat første gang inden for deres fag (som nyansatte, elever, studerende, vikarer eller…). Inddel fx i intervaller på 10 år (ansat før 1979, fra 1980-1989,…).

2. I hver gruppe tænker deltagerne tilbage på dengang, de blev ansat. Og de fortæller historier om, hvordan arbejdet var dengang.

Brug evt. følende arbejdsspørgsmål:

  • Hvordan var vilkårene dengang?
  • Hvilke opgaver havde I?
  • Hvordan var arbejdsdagen planlagt?
  • Hvordan foregik ledelse dengang?
  • Hvad gjorde I, når der kom forandringer?

I kan tematisere diskussionerne ved at supplere med andre spørgsmål: 

  • Hvordan var relationen til borgerne dengang?
  • Hvordan var samarbejdet?

3. Opsamling og refleksion: Hver gruppe fortæller pointer fra deres årti. Start med den gruppe, der har været længst i faget og gå kronologisk frem. Når I har et fælles overblik over historien, kan I samle op ved at diskutere:

  • Hvilke forandringer er I glade for at have opnået?
  • Hvad er I glade for at være sluppet af med?
  • Er der noget I savner, som I gerne vil genoplive?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet