Header menu

A-B-C dage

Få klarhed over, hvad I gør, når der er færre ressourcer, end der er opgaver

A-B-C dage er en metode til at få klarhed over, hvad I gør på de dage, hvor der er færre ressourcer til at løse opgaverne end normalt. Det kan være ved fravær eller en midlertidig stor opgavemængde.

Udarbejdelse af A-B-C planen

A-B-C planen skal laves på et personalemøde, hvor der er tid og plads til at tænke og drøfte tingene ordentligt igennem. På mødet gøres følgende:

1. Arbejdsmiljøgruppen eller lederen fremlægger først et kort oplæg om, hvad en A-B-C plan er, og hvordan den laves

2. Der laves i samarbejde en liste over gruppens/afdelingens daglige opgaver

3. Opgaverne placeres på en skala, efter hvor nødvendige de er:

  • De opgaver vi skal løse, når vi er fuldtallige og har ressourcer, der passer til opgavemængden (plan A)
  • De opgaver vi skal løse, når der er begrænsede ressourcer, fx to syge i gruppen (plan B)
  • De opgaver vi altid skal løse – uanset bemanding (plan C)

Brug af A-B-C planen

A-B-C planen kan herefter bruges til at vurdere, hvorvidt dagen er en A, B eller C dag – dvs. om medarbejderne skal løse de opgaver, der står på plan A, plan B eller plan C.

Typisk vil det være lederen, der hver morgen vurderer, hvilken plan afdelingen/gruppen arbejder efter. Vurderingen sker ved at se på bemandingen og på, om der er ekstra opgaver den pågældende dag.

Efter en måneds tid kan det være en god idé at evaluere både A-B-C planens indhold, og hvordan det går med at arbejde med A-B-C dage i afdelingen/gruppen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet