Header menu

Bærende strukturer

Alle organisationer har procedurer, rammer og strukturer, som skal understøtte løsningen af den fælles kerneopgave

Bærende strukturer

Her på siden findes øvelser og hjælp til at styrke arbejdet med de bærende strukturer.

 • Bricks
  Værktøj til kortlægning af om de fysiske rammer fremmer opgaveløsningen.
   
 • Fredelig indretning
  Værktøj til specifik hjælp til indretning i forhold til forebyggelse af vold og trusler om vold.
   
 • Kortlægning af mødeflow
  Værktøj til kortlægning af møder og kommunikationsveje på jeres arbejdsplads.
   
 • ​Det gode møde
  Værktøj til arbejdet med at gøre jeres møder mere konstruktive og effektfulde.
   
 • Feedback på arbejdspladsen
  Værktøj til dialog og feedback.
   
 • Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen
  Branche Fællesskab Arbejdsmiljø har udarbejdet en branchevejledning, som I yderligere kan lade jer inspirere af.
   
 • Afbrydelser og forstyrrelser
  Materiale til at sætte fokus på forstyrrelser i arbejdet, udarbejdet af Region Midtjylland.
   
 • Sunde arbejdsrytmer
  Materiale til at arbejde med kvaliteten af tiden, f.eks. hurtig tid og langsom tid, udviklet af Branche Fællesskab Arbejdsmiljø.
   
 • Arbejdspladsvurdering
  Materiale om det forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde og APV på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet