Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Besøg af Anti-vold patruljen

Få et eftersyn af jeres politikker og kriseplan eller hjælp til at komme i gang

Har I en kriseplan eller lokale retningslinjer i tilfælde af voldsepisoder? Kender medarbejderne til disse aftaler og ved, hvad de skal gøre, hvis en borger/bruger truer eller bliver voldelig? Hvis ikke, så kan I måske have brug for et serviceeftersyn.

Arbejdsmiljø København tilbyder besøg af Anti-vold patruljen til Arbejdsmiljøgruppen eller til det lokale MED-udvalg.

Anti-Volds-Patruljen kan fx hjælpe jer med:

  • At udvikle en kriseplan og lokale retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler eller at gennemgå dem, hvis I har dem allerede – er de stadig aktuelle og ’lever de’?
  • At kortlægge, hvad I gør - før, under og efter en trussels- og voldsepisode - og komme med input til yderligere tiltag, hvis der viser sig at være behov herfor.
  • At skabe overblik over jeres arbejdsulykker og tilløb til ulykker vedr. vold og trusler, rutinerne omkring registrering samt koblingen til APV.
  • Tips til, hvordan I kan forankre de lokale retningslinjer og kriseplanen på arbejdspladsen.

Besøget kan variere i tid da vi vil skræddersy indholdet, så det passer til jeres behov.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet