Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Bevar huden sund ved vådt arbejde

Tag hånd om dine hænder ved arbejde i pleje, rengøring og køkken

Hvis hænderne hyppigt eller længerevarende bliver våde, når du arbejder, bliver din hud belastet. Med god hudpleje og korrekt brug af handsker kan du gøre en indsats for at bevare hunden sund på hænderne.

Eksem

Tør hud er det første symptom på en beskadiget og dermed utæt hudbarriere. Hvis det får lov til at udvikle sig, er der risiko for udvikling af hudeksem.
Hudens fugtighed er bestemt af, hvor god huden er til at holde på fugtighed. Hvis hudbarrieren er beskadiget, vil der forsvinde mere fugt fra hudens underliggende lag. Derfor er det vigtigt, at du passer på dine hænder og plejer din hud.

Irritativt eksem og allergisk eksem på hænder og underarme optræder hyppigt i forbindelse med arbejde indenfor pleje, køkken og rengøring. Det er umuligt at se forskel på de to eksemtyper, og i praksis vil de ofte optræde i kombination.

Det irritative eksem skyldes udtørring af huden først og fremmest på grund af vand og sæbe. Mekanisk belastning af huden, som følge af handskebrug og tørring med papirservietter, medvirker også til udviklingen af irritativt håndeksem.

Allergisk eksem starter ofte som en følge af irritativt eksem. De allergifremkaldende stoffer trænger igennem huden og kommer i kontakt med celler i immunsystemet. Derved er der risiko for at udvikle overfølsom overfor de pågældende stoffer.

Nogle af de mest almindelige allergifremkaldende stoffer er nikkel, konserveringsmidler, parfumestoffer og gummitilsætningsstoffer.

Når hudbarrieren er beskadiget, har mikroorganismer mulighed for at trænge ind og fremkalde infektion i huden eller sprede sig til andre dele af kroppen. En beskadiget hud er desuden vanskelig at holde ren, og det kan være uforeneligt med at varetage arbejdsopgaver, hvor der stilles krav til hygiejnen.

Hvis du har håndeksem, skal du undersøges hos en hudspecialist. Det er godt for dig at vide, om der er noget, du ikke kan tåle. Når du får behandling for eksemet, er det meget vigtigt, at du overholder behandlingen nøje. Mange er tilbøjelige til at stoppe behandlingen, når hænderne begynder at se pæne ud igen. Men det er ikke tilstrækkeligt. Eksemet skal behandles helt i bund, og dine hænder skal have mest muligt fred så længe.

Husk at lægen skal anmelde håndeksemet til Arbejdsskadestyrelsen som formodet erhvervssygdom.

Forebyggelse

Den bedste forebyggelse ligger i at reducere den tid hænderne er i kontakt med vand og andre irritative stoffer. Hernæst gælder det om at anvende de mindst farlige kemiske produkter (rengøringsmidler, håndsæbe mv.). Endelig er det vigtigt at benytte de mest hensigtsmæssige handsker til beskyttelse af huden og benytte handskerne korrekt.

Hvis din hud er tør eller irriteret, er det vigtigt at forebygge yderligere udtørring af en belastet hud, ved at anvende en god håndcreme. En god creme er fed og indeholder ikke stoffer, der har risiko for at irritere huden eller udvikle eksem. Cremen skal smøres godt ind i huden 1-3 gange om dagen.

Selv om din hud ikke føles tør, er det et en god ide at smøre hænderne med en fed creme fx inden du går i seng. Så får huden bedre mulighed for at reparere sig selv for den skade det våde arbejde giver dig.

At smøre hænderne med en tynd creme eller lotion flere gange om dagen er muligvis mere skadeligt for huden end ikke at smøre. Tynde håndcremer og hudlotion har derfor ingen berettigelse i arbejdsmæssig sammenhæng.

Når du skal passe på din hud, er der vigtigt, at der er adgang til de nødvendige midler – herunder handsker og creme. Derfor handler det om, at arbejdspladsen skal have en fornuftig indkøbspolitik, og at der er styr på anvendelsen af kemikalier. Det er desuden arbejdspladsens ansvar, at der bliver givet en grundig instruktion til alle medarbejdere om forebyggelse af hudproblemer.

Håndhygiejne

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med sprit er de metoder, der anvendes i forbindelse med almindelig hygiejne. Det har vist sig, at brug af håndsprit med glycerol slider mindre på huden end hyppig håndvask med vand og sæbe. Derfor kan hånddesinfektion med sprit anbefales i situationer, hvor hænderne ikke er synligt beskidte. Det er almindeligvis ikke nødvendigt både at vaske og spritte hænderne.

Håndvask

Følg disse råd, når I vasker hænder for at skåne huden bedst muligt:

  1. vask hænder i relativt koldt vand - ca. 20 grader
  2. hænderne skal være våde før sæben påføres
  3. skyl sæben grundigt af til slut
  4. tør hænderne godt ved at duppe med et blødt håndklæde af papir eller stof

Hånddesinfektion

Det anbefales at desinfektionsmidlet er baseret på ethanolsprit. Der skal være tilsat glycerol for at forebygge udtørring af huden. Derimod bør produktet ikke indeholde farvestof, parfume, klorhexidin eller andre stoffer, der kan bidrage til en øget allergirisiko.

Læs evt. Værd at vide om håndhygiejne på Statens Serum Instituts hjemmeside, for mere viden og flere råd.

Brug af handsker

Brug af handsker i det daglige arbejde kan være nødvendigt af hygiejniske grunde og for at beskytte huden. En handske er det eneste, der effektivt kan beskytte hænderne mod vand og andre stoffer, der belaster huden. Såkaldte ”kemiske handsker” eller ”usynlige handsker” yder ikke en effektiv beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer.

Handskematerialet udøver et mekanisk slid på huden. Især hvor handsken sidder tæt henover håndryggen. Problemet forstærkes ved brug af pudrede handsker. Derfor anbefales det at benytte handsker uden pudder, og kun benytte handsker, når det er nødvendigt. Der er også vigtigt at benytte handsker, der har den rigtige størrelse og pasform.

Det er vigtigt, at du ikke bruger en handske for længe. Har du arbejdet med handsker et stykke tid bliver huden varm og fugtig og mere modtagelig for påvirkninger fra kemiske stoffer. Det er derfor en god ide at anvende en underhandske af bomuld, som kan opsuge fugtigheden i handsken. Underhandskerne kan genbruges mange gange. De skal blot vaskes efter brug. Det er også godt at tage handskerne af, hver gang der er mulighed for det, så huden kan hvile lidt.

Er der gået hul i handsken, eller hvis der er sivet vand ned ved skaftet, skal handsken straks kasseres.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet