Header menu

BOUNCE 2017

[ Februar 2017 ]

Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE – udvikler robuste arbejdspladser blev lanceret i 2015 og fortsatte i 2016. Kampagnen satte fokus på arbejdspladsens robusthed som en række organisatoriske kompetencer, der løbende kan udvikles. BOUNCE 2017 – fælles om robuste forandringer bygger på erfaringerne fra de foregående år - nu med særligt fokus på at give jer inspiration og redskaber til at udvikle og bevare jeres robusthed i en forandringstid.

Hent folderen

Folderen findes på hjemmesiden

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet