Header menu

Du er her

Bricks

Et værktøj til at arbejde med indretning og trivsel på en engagerende og vedkommende måde

bricks

Værktøjet er bygget op omkring en række spørgsmål indenfor forskellige emner – det er mange forskellige ”Bricks”, der har betydning, når I skal finde den optimale indretning. Værktøjet kan fx bruges på et personalemøde eller i arbejdsmiljøudvalget. Vælg en eller to, der er tovholder for processen. Målet er at skabe sammenhæng mellem rummet og indretningen, de aktiviteter, der skal foregå i det, og hvordan I gerne vil fremstå udadtil.

Processen trin for trin

Trin 1: Før I går i gang

Inden metoden tages i brug, er det vigtigt, at I aftaler hvilket/hvilke rum, der skal arbejdes med, og indenfor hvilke rammer – er det fx ok at foreslå at flytte vægge eller købe helt nyt inventar?
Vær også enige om, hvor langt I gerne vil nå med processen, fx idéer eller færdige forslag, og hvilke tiltag der følges op med.

Trin 2: Dialog i grupperne

Inddel jer i mindre grupper – fx af 4-6 deltagere. Grupperne kan arbejde med hvert sit rum, eller flere grupper kan arbejde med samme rum, så I får mange forskellige ideer. Husk at vælge en tovholder i hver gruppe, som sikrer, at I kommer igennem alle relevante spørgsmål. Brug spørgsmålene nedenfor som de er, eller tilføj spørgsmål, som er særligt relevante for jer.

Trin 3: Når I har besvaret spørgsmålene

For at holde fast i jeres ideer er det en god ide at illustrere jeres forslag: Tegn dem på karton, eller indret en model af rummet i en skotøjsæske. Fremlæg jeres ideer for hinanden. Aftal på forhånd, om der må kommenteres eller stilles uddybende spørgsmål. Når alle ideer er præsenteret, går I videre til opsamlingen nedenfor.

Trin 4: Opsamling

I har hørt hinandens oplæg og ideer. Der er måske nogle emner og ideer, som I har været særlig meget omkring.

  • Hvad er jeres bedste ide?
  • Hvilke dele af den nuværende indretning er vigtig for jer at fastholde? 
  • Hvilket inventar har I allerede?
  • Hvordan kan I indfri jeres ideer med det inventar, I allerede har?
  • Har I brug for nyt inventar?
  • Hvilke tre tiltag kan I selv gå i gang med – evt. allerede i dag?
  • Er der nogle af løsningerne, som I er usikre på, og som I med fordel kan afprøve først?
  • Hvilke tiltag skal der arbejdes videre med?
  • Hvem har ansvaret, og hvornår er deadline?