Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Bricks

Et værktøj til at arbejde med indretning og trivsel på en engagerende og vedkommende måde

Værktøjet er bygget op omkring en række spørgsmål indenfor forskellige emner – det er mange forskellige ”Bricks”, der har betydning, når I skal finde den optimale indretning. Værktøjet kan fx bruges på et personalemøde eller i arbejdsmiljøudvalget. Vælg en eller to, der er tovholder for processen. Målet er at skabe sammenhæng mellem rummet og indretningen, de aktiviteter, der skal foregå i det, og hvordan I gerne vil fremstå udadtil.

Processen trin for trin

Trin 1: Før I går i gang

Inden metoden tages i brug, er det vigtigt, at I aftaler hvilket/hvilke rum, der skal arbejdes med, og indenfor hvilke rammer – er det fx ok at foreslå at flytte vægge eller købe helt nyt inventar?
Vær også enige om, hvor langt I gerne vil nå med processen, fx idéer eller færdige forslag, og hvilke tiltag der følges op med.

Trin 2: Dialog i grupperne

Inddel jer i mindre grupper – fx af 4-6 deltagere. Grupperne kan arbejde med hvert sit rum, eller flere grupper kan arbejde med samme rum, så I får mange forskellige ideer. Husk at vælge en tovholder i hver gruppe, som sikrer, at I kommer igennem alle relevante spørgsmål. Brug spørgsmålene nedenfor som de er, eller tilføj spørgsmål, som er særligt relevante for jer.

Trin 3: Når I har besvaret spørgsmålene

For at holde fast i jeres ideer er det en god ide at illustrere jeres forslag: Tegn dem på karton, eller indret en model af rummet i en skotøjsæske. Fremlæg jeres ideer for hinanden. Aftal på forhånd, om der må kommenteres eller stilles uddybende spørgsmål. Når alle ideer er præsenteret, går I videre til opsamlingen nedenfor.

Trin 4: Opsamling

I har hørt hinandens oplæg og ideer. Der er måske nogle emner og ideer, som I har været særlig meget omkring.

  • Hvad er jeres bedste ide?
  • Hvilke dele af den nuværende indretning er vigtig for jer at fastholde? 
  • Hvilket inventar har I allerede?
  • Hvordan kan I indfri jeres ideer med det inventar, I allerede har?
  • Har I brug for nyt inventar?
  • Hvilke tre tiltag kan I selv gå i gang med – evt. allerede i dag?
  • Er der nogle af løsningerne, som I er usikre på, og som I med fordel kan afprøve først?
  • Hvilke tiltag skal der arbejdes videre med?
  • Hvem har ansvaret, og hvornår er deadline?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet