Header menu

Briefingmøder

Virkningsfulde mødeformer til at forebygge stressoplevelser

Formål

Klarhed, forudsigelighed og fællesskab er alle sammen faktorer, der er medvirkende til at forebygge stress. Daglige eller ugentlige briefingmøder, hvor afdelingen/gruppen er samlet, kan være et godt forum til at styrke netop disse faktorer.

Morgenmødet

Hvis teamet arbejder meget sammen i løbet af dagen, kan et dagligt morgenmøde være lige den forudsigelighed og fælles opbakning, som kan redde dagen.

Morgenmødet er en ”kick-off” på dagen, der tager ca. 15 minutter. Til mødet er alle i teamet til stede, så mødet skal styres stramt.

Punkter på mødet kan eksempelvis være:

 • Hvilke opgaver ligger der til teamet i dag?
 • Hvilke ressourcer har vi?
 • Hvem gør hvad?
 • Hvilke forudsigelige spidsbelastninger kan ske i dag?
 • Hvad gør vi, hvis vi behøver hjælp i løbet af dagen?

Ugemødet

Hvis teamets deltagere arbejder meget selvstændigt, kan det være relevant at tage et ugemøde.

Mødet afholdes i slutningen af ugen og kan fokusere på både ugen der er gået og ugen, der kommer. Det kan fungere som en anerkendelse og opsamling/fælles historie på ugens bedrifter og som en forberedelse på de opgaver og spidsbelastninger, som næste uge vil bringe.

Alle i teamet er til stede, og mødet skal styres stramt. Punkter på mødet kan eksempelvis være:

 • Hvad har fungeret godt i ugens løb?
 • Hvad er vi blevet færdige med og skal fejre?
 • Hvad har vi af ”hængere”, som vi ikke er færdige med, og som vi derfor skal forholde os til i næste uge?
 • Hvem gør hvad og hvornår?
 • Hvilke opgaver, spidsbelastninger og ”energigivere” ligger der i næste uge?
 • Hvordan tackler vi dem?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet