Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Briefingmøder

Virkningsfulde mødeformer til at forebygge stressoplevelser

Formål

Klarhed, forudsigelighed og fællesskab er alle sammen faktorer, der er medvirkende til at forebygge stress. Daglige eller ugentlige briefingmøder, hvor afdelingen/gruppen er samlet, kan være et godt forum til at styrke netop disse faktorer.

Morgenmødet

Hvis teamet arbejder meget sammen i løbet af dagen, kan et dagligt morgenmøde være lige den forudsigelighed og fælles opbakning, som kan redde dagen.

Morgenmødet er en ”kick-off” på dagen, der tager ca. 15 minutter. Til mødet er alle i teamet til stede, så mødet skal styres stramt.

Punkter på mødet kan eksempelvis være:

 • Hvilke opgaver ligger der til teamet i dag?
 • Hvilke ressourcer har vi?
 • Hvem gør hvad?
 • Hvilke forudsigelige spidsbelastninger kan ske i dag?
 • Hvad gør vi, hvis vi behøver hjælp i løbet af dagen?

Ugemødet

Hvis teamets deltagere arbejder meget selvstændigt, kan det være relevant at tage et ugemøde.

Mødet afholdes i slutningen af ugen og kan fokusere på både ugen der er gået og ugen, der kommer. Det kan fungere som en anerkendelse og opsamling/fælles historie på ugens bedrifter og som en forberedelse på de opgaver og spidsbelastninger, som næste uge vil bringe.

Alle i teamet er til stede, og mødet skal styres stramt. Punkter på mødet kan eksempelvis være:

 • Hvad har fungeret godt i ugens løb?
 • Hvad er vi blevet færdige med og skal fejre?
 • Hvad har vi af ”hængere”, som vi ikke er færdige med, og som vi derfor skal forholde os til i næste uge?
 • Hvem gør hvad og hvornår?
 • Hvilke opgaver, spidsbelastninger og ”energigivere” ligger der i næste uge?
 • Hvordan tackler vi dem?

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet