Header menu

Chemical Manager

Værktøj til at holde styr på jeres kemiske stoffer

Chemical Manager (tidligere Chemicontrol)

Med et kemikaliestyringssystem får I overblik over jeres kemikalier, og I har adgang til opdaterede sikkerhedsdatablade samt mulighed for at udskrive risikovurdering (kemisk APV, tidligere APB), liste og plancher over jeres farlige kemiske stoffer med angivelse af forholdsregler samt labels. Københavns Kommune abonnerer på kemikaliestyringssystemet Chemical Manager (tidligere Chemicontrol).

Chemical Manager app

Som noget nyt er der også en app til Chemical Manager, der kan downloades fra App Store eller Google Play

Første gang du åbner app’en skal du registrere dig med disse oplysninger:

Firmakode: 31639
Bruger: KK
Kode: 12345

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet