Header menu

Debriefing af grupper

En metode til at bearbejde voldsomme hændelser og skabe ny læring i en personalegruppe

Debriefing er en metode, der kan anvendes i en gruppe af medarbejdere til at bearbejde en voldsom hændelse, en presset periode eller i en udfordrende relation til en borger. Der skal dog altid først tages særlig hånd om den eller de kolleger, som er blevet forulempet, og disse skal særskilt tilbydes hjælp og støtte. 

Debriefing retter sig mod den øvrige medarbejdergruppe, fordi medarbejderne her ligeledes kan få reaktioner i kølvandet af en voldsom hændelse. De kan således også have brug for at få bearbejdet oplevelserne - og det gælder både de medarbejdere, der har været vidner til hændelsen, samt de, der hører om den fra andre ansatte. 

Vi anbefaler, at debriefing varetages af en dertil uddannet person. Debriefing kan rekvireres i Arbejdsmiljø København eller gennem en privat udbyder.  

Ved debriefing med en af Arbejdsmiljø Københavns konsulenter får arbejdspladsen hjælp til: 

  • At skabe klarhed over det, der skete
  • At undgå usikkerhed og rygtedannelse
  • At undgå krisereaktioner hos medarbejderne
  • At bearbejde hændelsen og frigive energi til at kunne arbejde normalt igen
  • At uddrage læring med henblik på at undgå eller minimere tilsvarende situationer i fremtiden

Et møde varer almindeligvis 2-3 timer afhængigt af gruppens størrelse. Der kan nogle gange være brug for et opfølgningsmøde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet