Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Den rummelige arbejdsplads

Temamøde om arbejdsfastholdelse for MED/arbejdsmiljøudvalg

Der er mange måder at arbejde med fastholdelse på – at tage fat i arbejdspladsens rummelighed er én af dem. Man kan arbejde med rummelighed på alle niveauer; organisatorisk, ledelsesmæssigt, på gruppeniveau og hos den enkelte medarbejder. Derfor er netop jeres MED- eller arbejdsmiljøudvalg et godt sted at drøfte, hvilke muligheder I har for at styrke rummeligheden på de forskellige niveauer af jeres organisation. 

På temamødet vil I få:

  • Viden om, hvad arbejdsfastholdelse og rummelighed handler om
  • Introduktion til lovgivning, retningslinjer og særordninger i forhold til fastholdelse

Derudover giver temadagen jer mulighed for at drøfte:

  • Hvordan rummelighed kommer til udtryk på jeres arbejdsplads
  • Hvad organisationen, ledelsen og den enkelte kan gøre for at styrke rummeligheden
  • Hvor jeres grænse går, og om man som arbejdsplads kan være for rummelig
  • Hvordan I kan håndtere en aktuel udfordring omkring fastholdelse

Temadagen giver desuden mulighed for at drøfte nogle af de dilemmaer, der kan være forbundet med arbejdsfastholdelse. Hvis ledere og medarbejderrepræsentanter kan finde et fælles ståsted, er det nemmere at kommunikere til resten af arbejdspladsen.

Temamødet varer typisk 2-3 timer, men varigheden og indholdet af mødet tilrettelægges, så det passer til netop jeres situation og behov.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet