Header menu

Det fysiske arbejdsmiljø ved forflytning

- trænger I til en vidensbooster?

Arbejdsmiljø København tilbyder undervisning og kompetenceudvikling til grupper af medarbejdere, som arbejder med forflytning. Formålet er at understøtte arbejdspladsens viden om arbejdsmiljø og tilføre ny viden, så belastninger ved forflytningsarbejdet kan mindskes. 

Undervisningen kan fx handle om:

  • Grundlæggende viden om forflytning
  • Arbejdsredskaber til påsætning og aftagning af kompressionsstrømper
  • Påklædning af borgerne
  • Arbejdsforhold omkring sårpleje
  • Forflytninger med lift
  • Forflytninger med glide- eller vendelagner
  • Fokus på arbejdsstillinger og viden om hvordan arbejdet påvirker din ryg, skulder eller nakke.
  • Bariatri (svært overvægtige)

Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag, og de situationer I oplever på jeres arbejdsplads. Målet er at give jer konkrete redskaber og kompetencer, som kan nedsætte belastningerne i arbejdet og skabe rammen om et godt fysisk arbejdsmiljø.

Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med jer som arbejdsplads og tilrettelægges efter jeres ønsker og behov. Varighed og tidspunkt kan derfor tilpasses jeres behov.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter holder oplægget og styrer processen, diskussioner og gruppearbejde. I skal selv sørge for, at deltagerne involveres og inviteres.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet