Header menu

Evaluering af projektet: Selvværd erstatter fravær

[ Maj 2005 ]

Evalueringsrapport fra et projekt i Parkering København, som havde formålet at forbedre p-vagternes psykiske arbejdsmiljø og nedbringe fraværet. Af rapporten fremgår det, at Parkering København på få år har kunnet gennemføre en markant reduktion af fraværet. Rapporten er udarbejdet af BST Københavns Kommune.

Hent rapporten

Rapporten er arkiveret

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet