Header menu

Få eftersyn af lokale retningslinjer

- eller hjælp til at komme i gang

Har I en beredskabsplan og lokale retningslinjer i tilfælde af episoder med vold, trusler og chikane eller andre former for krænkende adfærd fra borger? Kender alle ansatte, også vikarer, nyansatte og studerende, til disse retningslinjer og ved de, hvad de skal gøre, hvis en borger truer, chikaner eller tyr til vold? Hvis ikke, så kan I måske have brug for et serviceeftersyn. 

Arbejdsmiljø København tilbyder besøg til TRIO, Arbejdsmiljøgruppen eller til det lokale MED-udvalg, hvor vi hjælpe jer med: 

  • At servicetjekke/udarbejde en beredskabsplan og lokale retningslinjer for forebyggelse af alle relevante former for krænkende adfærd fra borger på jeres arbejdsplads
  • At kortlægge, hvad I gør før, under og efter en episode med vold, trusler eller chikane og komme med input til yderligere tiltag, hvis der viser sig at være behov herfor
  • At skabe overblik over jeres arbejdsulykker og tilløb til ulykker vedr. vold, trusler, og chikane eller andre former for krænkende adfærd og rutinerne omkring registrering samt koblingen til APV
  • Tips til, hvordan I kan forankre de lokale retningslinjer på arbejdspladsen

Besøget kan variere i tid, da vi skræddersyr indholdet, så det passer til jeres behov.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet