Header menu

Få overblik over vold, trusler og chikane fra borger

Rådgivning om registrering og analyser

Oplever I vold, trusler og chikane eller andre former for krænkende adfærd på arbejdspladsen, kan det til tider være svært at få overblik over omfanget. Arbejdsmiljø København kan hjælpe med at foretage udtræk fra ulykkesregistreringen og lave analyser af de hændelser på jeres arbejdsplads, der har relation til krænkende adfærd.

Analyserne kan: 

  • Vise omfanget af problemet
  • Identificere mønstre – eksempelvis om der er særlige tidspunkter på døgnet eller i ugens løb, hvor den krænkende adfærd forekommer
  • Undersøge hvordan antallet af ulykker udvikler sig. Dette er relevant, hvis man vil se, om en indsats på området har båret frugt, eller om der er behov for at sætte ind med nye tiltag

Efter aftale præsenteres resultatet af analyserne i diagrammer, tabeller og med forklarende tekst. Arbejdsmiljø København kan desuden bidrage med fortolkninger af resultaterne skriftligt eller med en mundtlig fremlæggelse. 

Jo bedre og jo mere konsekvente I er til at registrere ulykkerne, des bedre er mulighederne for at gennemføre analyser, der er informative og brugbare. Derfor rådgiver Arbejdsmiljø København også om, hvordan I forbedrer jeres registreringspraksis.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet