Header menu

Du er her

Fælles ejerskab

Hovedpointer
  • Et stærkt samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse styrker indsatsen omkring trivsels- og fraværsproblemer
  • Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant bør støttes og styrkes i deres roller og opgaver
  • Forventninger til fremmøde, fleksibilitet med videre bør debatteres åbent, så der dannes fælles, acceptable holdninger på arbejdspladsen
  • MED skal inddrages i dialoger om årsager til et eventuelt stigende fravær. Der kan være brug for hjælp til udvikling af metoder, som kan anvendes til disse drøftelser
  • Fortsæt arbejdet med at styrke kulturer, hvor hensynet til kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i forgrunden, og hvor det er klart, hvordan fravær spiller ind på opgaveløsningen