Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Fakta om krænkende adfærd mellem ansatte

Læs her, hvad der ligger bag begrebet krænkende adfærd, herunder mobning og seksuel chikane 

Hvad er krænkende adfærd?

Krænkende adfærd er København Kommunes samlebetegnelse for  vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning, diskriminerende adfærd og andre former for krænkende adfærd. Det er uden betydning, om adfærden er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse, der er central og bevirker, at en hændelse altid skal håndteres og lederen informeres.

Lovgivningen vedr. krænkende adfærd mellem ansatte på arbejdspladsen er beskrevet i flere forskellige lovgivninger, herunder de væsentligste:

Årsager til at krænkende adfærd forekommer

Der kan være mange årsager til krænkende adfærd, og årsagerne optræder ofte i et samspil, hvilket komplicerer billedet. I følge nyere dansk forskning opstår krænkende adfærd som regel ikke på grund af onde mennesker, men på grund af onde mønstre i kulturen på arbejdspladsen. Krænkende adfærd menes bl.a. at kunne opstå som følge af andre påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis kan forhold i den enkeltes arbejde, organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer være medvirkende årsager til, at krænkende adfærd opstår. Det samme gælder samspillet mellem ansatte, og mellem ansatte og ledere.

Der kan fx være tale om:

  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, fx i form af for høje, uklare eller modstridende krav til de ansatte
  • Mangelfuld information og kommunikation
  • Uretfærdig forskelsbehandling
  • Manglende konstruktiv problemløsning og håndtering af konflikter
  • Arbejdspladsens håndtering af forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktioner og roller, sammenlægninger og nedlæggelse af afdelinger. Sådanne forandringer kan medføre krænkende adfærd, hvis de ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer
  • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen

De personer, der er involveret i krænkende adfærd, vil ofte opleve årsagerne forskelligt. Derfor er det vigtigt at høre alle parters udsagn. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet