Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Fakta om mobning og seksuel chikane

Læs her, hvad der ligger bag begreberne "mobning" og "seksuel chikane"

Hvordan defineres mobning?

Ifølge Arbejdstilsynet forekommer mobning, ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

Læs Arbejdstilsynets materiale om mobning 

Det afgørende element er, hvorvidt personen, som handlingerne rettes mod, opfatter disse handlinger som krænkende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for tankeløshed eller et decideret ønske om at krænke personen. Det betyder dog noget for personens mulighed for at komme videre, om der var tale om ond vilje eller ej.

De personer, der er involveret i mobning, vil ofte have forskellige oplevelser af, hvad der er sket, afhængig af om de er ofre, mobbere eller vidner til mobningen. Derfor er det vigtigt, at høre alle parter.

 

Årsager til mobning

Der kan være mange årsager til mobning, og årsagerne optræder ofte i et samspil, hvilket komplicerer billedet. Herunder er nævnt en række af årsagerne:

1. Mobning som et udslag af et dårligt arbejdsmiljø

Mobning ses ofte som udslag af et belastende eller dårligt arbejdsmiljø, som fx:

 • Dårlig organisering af arbejdet
 • Dårlige fysiske rammer
 • Vedvarende frustrationer og stress
 • For lidt/irrelevant information og kommunikation
 • Uklare værdier/mål/roller
 • Ubalance imellem krav og ressourcer
 • Uløste konflikter – konfliktsky ledelse
 • Mistillid mellem medarbejdere og ledelse eller medarbejdere imellem.

2. Mobning i forbindelse med afgørende organisatoriske begivenheder

Store og afgørende begivenheder kan forårsage mobning, fx strukturændringer, besparelser eller udnævnelser.

3. Mobning som en konsekvens af ’det udviklende arbejde’ og moderne ledelsesformer

Forskningen peger på, at den generelle udvikling i samfundet og i moderne ledelse øger risikoen for mobning. I dag er ’det udviklende arbejde’, med høj grad af indflydelse, selvstyrende teams og selvledelse, i højsædet. Men dette har en bagside, som kan give udslag i mobning.

4. Mobning kan handle om forskellige værdier og opfattelser af god omgangstone

Den der udsættes for mobning ses ofte som ”problemet”, som derfor har gjort sig fortjent til den behandling, personen udsættes for. Alligevel bunder mobning ikke nødvendigvis i onde hensigter, men kan handle om forskellige værdier, forskellige opfattelser af god omgangstone, eller den kan være en måde at markere sig eller vinde en konflikt på.

 

Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane er en særlig form for mobning, hvor handlingerne er af seksuel karakter og ofte i et symbolsk sprog. Ifølge Arbejdstilsynet er der tale om seksuel chikane ”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende”. Oftest er det mænd, der udøver seksuel chikane over for kvinder, men det modsatte forekommer også.

Læs Arbejdstilsynets materiale om seksuel chikane

Kønsrollemønstre samt normer og praksis omkring seksuel kommunikation spiller en rolle for, hvorfor seksuel chikane kan opstå og udvikle sig. Men seksuel chikane kan til en vis grad forstås inden for rammerne af de generelle årsagsforklaringer for mobning, blot ved handlinger af seksuel karakter. Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over en acceptabel uskyldig flirt, set fra ofrets synspunkt. Det kan være svært at bremse seksuel chikane, fordi det i starten kan være svært at skelne mellem komplimenter, gemytlige berøringer, sjove bemærkninger og lignende og chikanerende handlinger. Og ofte sker der en gradvis udvikling i handlingerne fra det friske og sjove til decideret grove krænkelser.

Desuden er der en tendens til, at den seksuelle chikane foregår i det skjulte, hvilket kan betyde, at ofret opfatter det som et personligt problem. Dette gør det vanskeligt for ofret at bestemme, hvornår der rent faktisk er tale om seksuel chikane, og dermed også hvornår ofret skal forsøge at sige fra eller bede om hjælp.

Eksempler på typiske handlinger i forbindelse med seksuel chikane er:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Seksuel non-verbal kommunikation

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet