Header menu

Fakta om vold, trusler, chikane i borgerkontakten

Læs her, hvad, der ligger bag begreberne vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd i kontakten med borger

Hvad er vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd? 

Krænkende adfærd er København Kommunes samlet betegnelse for vold, trusler, chikane, seksuel chikane, diskriminerende adfærd og andre former for krænkende adfærd fra borger og eksterne samarbejdspartnere. Borger er en fælles betegnelse for alle de mennesker, som en ansat kan møde i forbindelse med sit arbejde, og som ikke selv er ansat i kommunen.

Det er uden betydning, om adfærden er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse, der er central og bevirker, at en hændelse altid skal håndteres og lederen informeres.

I arbejdet med borgerne kan der opstå konflikter, fordi man som offentlig ansat kan have stor indflydelse på borgerens liv, fx ved at kunne tildele eller fratage privilegier og ydelser. Den ansatte kan efterlade borgeren med følelser af frustration, aggression eller nedværdigelse, især hvis de befinder sig i en udsat position. Derfor skal man som offentligt ansat udvise større tolerance end som privatperson – også udover hvad der i almindelig kontakt med mennesker må anses for rimeligt. 

Lovgivningen vedr. krænkende adfærd fra borger og eksterne samarbejdspartnere er beskrevet i flere forskellige lovgivninger, herunder de væsentligste: 

Se FAQ'en nederst i denne artikel for en oversigt over definitioner på vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd og læs desuden Københavns Kommunes politik s. 7 for krænkende adfærd, hvor der er en oversigt med eksempler på de forskellige former for krænkende adfærd.

Årsager til at vold, trusler, chikane eller andre former for krænkende adfærd forekommer i kontakten med borger

Vold, trusler og chikane er ofte udtryk for afmagt, og opstår typisk, fordi borgeren ikke føler sig forstået, oplever manglende respekt eller omsorg, eller føler sig presset. Krænkende adfærd kan også forekomme, når borger ønsker at opnå noget fx en bestemt ydelse, medicin eller penge og/eller er påvirket af alkohol, medicin eller andre stoffer. Aggression kan opstå hos mennesker med udviklingshæmning, demens eller psykisk sygdom fx i frustration over funktionstab.   

Borgerne kan opleve det som et overgreb, når 'systemet' ikke tilgodeser deres behov eller nægter dem mulighed for at bestemme over deres eget liv. Borgeren kan føle sig ydmyget, umyndiggjort eller overset, og vreden vil ofte rette sig mod den medarbejder, som administrerer reglerne og dermed repræsenterer ’systemet’.

Dårlige fysiske rammer, mangelfuld information, stive regler eller travlhed påvirker både ansatte og borgere. Hvis arbejdet foregår under utilfredsstillende rammer, er der mindre overskud til at tage hensyn til borgere med særlige behov eller forudsætninger. Det kan give grobund for irritation og aggression – og i værste fald vold, trusler og chikane.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet