Header menu

Feedbackkæden

Få større tillid til hinanden og oplev større anerkendelse. Det kan medvirke til at højne energiniveauet og styrke arbejdslysten

Feedbackkæden fungerer bedst i mindre teams, da den bliver for tidskrævende ellers. Alle skal helst have arbejdet sammen med alle i mindst 6 måneder og have oplevet hinanden i dagligdagen. Metoden er ikke velegnet, hvis der er konflikter i teamet. 

I sin simpleste form, svarer den til en ’roserunde’ og i sin mest avancerede form kan den med fordel bruges til teamudviklingssamtaler (TUS).

Sådan gør I

  1. Sæt stole over for hinanden og i afstand til sidemændene, så man kan tale med personen over for uden at forstyrres af naboerne. Hvis der er et ulige antal personer, er der en pausestol, hvor man på skift venter på, at det bliver ens tur. Ved lige antal er der én person, som bliver siddende på sin stol (da man ellers kommer til at møde den samme flere gange). Reglen er så, at alle flytter en stol til venstre i hver omgang (som i en cykelkæde). Alle kommer til at møde alle.
  2. Hvert par har 3 minutter til at fortælle personen over for om en ting, den anden gør, som man er glad for. Forklar, hvorfor du er glad for, at den anden gør det. Hvad bidrager det til for dig! Begge parter giver denne feedback til hinanden.
  3. Efter 3 minutter skifter alle en stol til venstre og giver nu feedback til en ny partner.

Til lidt mere øvede teams:

  1. Brug samme model som oven for. Nævn en ting, den anden gør, som du er glad for. Forklar hvorfor du er glad for det og hvad det giver dig. Nævn derudover en ting, som du ville ønske, at den anden gjorde mere eller mindre af - og forklar hvorfor. Hvad det ville betyde for dig, hvis din kollega gjorde mere eller mindre af det.

OBS: Vær konkret og brug eksempler på konkrete handlinger din kollega gør! Ved at holde formuleringen på sin egen banehalvdel, dvs. ved at fortælle rigtig meget om sig selv, og hvad den andens handlinger betyder for en selv, kan det undgås, at feedback opleves som kritik og bliver afvist. Den første ’nemme’ form af metoden opleves ofte opløftende og den anden lidt mere avancerede del som meget lærerigt.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet