Header menu

Forebyggelse af arbejdsulykker og nærved-ulykker

Rådgivning til MED/arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljø København kan støtte jeres arbejdsmiljøorganisation i at arbejde systematisk med at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker. Har I fx haft alvorlige arbejdsulykker, eller forekommer den samme type af ulykker ofte? I så fald kan der være behov for at analysere, hvad der skal til for at undgå, at det sker igen.

Rådgivningen er målrettet arbejdsmiljøorganisationen, da denne har en særlig opgave med at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker.

Rådgivningen kan fx handle om:

  • Hvordan ser ulykkesbilledet ud i jeres enhed/på jeres arbejdsplads?
  • Hvad gør I allerede, der virker godt - eller ikke virker - i forhold til at nedbringe antallet og alvorligheden af arbejdsulykker? Hvilke metoder anvender I? Og er der god sammenhæng til APV arbejdet?
  • Lovstof om opgaver, ansvar og roller
  • Inspiration til andre metoder, som I kan anvende samt træning af disse metoder
  • Hvad kan være relevant at arbejde videre med I jeres enhed/på jeres arbejdsplads?
  • Den årlige drøftelse af arbejdsulykker og plan for det videre arbejde

Omfanget af rådgivningen tilpasses til jeres situation og behov, og kan eksempelvis foregå på et temamøde for MED/arbejdsmiljøudvalget.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet