Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Forebyggelse i fredstid

Find jeres sårbarheder og jeres modstandskraft

Erfaring viser, at krænkende adfærd har bedre kår, når der fx sker mange forandringer og når kerneopgaven ændrer sig og kræver nye kompetencer, samt ved fx omstruktureringer, ledelsesskift og sammenlægninger. Det er givet godt ud at identificere sådanne faktorer og tale om og beslutte, hvordan I vil forebygge at konflikter om fx opgaveløsningen udvikler sig til krænkende adfærd mellem ansatte, og hvordan I kan bevare fokus på et godt samarbejde og udvikling af kerneopgaven.

For at I kan handle på de input, I får via denne metode, skal der være en tovholdergruppe, fx TRIO eller arbejdsmiljøgruppen, som har ansvar for det videre arbejde.

Metoden lægger op til, at hele personalegruppen bliver involveret i at finde både det, der kan udfordre jer i den kommende tid og det, I har at stå i mod med. Det er sjovt og virksomt at bruge billeder fra ugeblade el.lign. og diverse rekvisitter til at illustrere modstandskraften. Øvelsen giver både indblik i, hvad der skal tages vare på samtidig med, at den styrker oplevelsen af at stå sammen i et fællesskab.

Sådan gør I

I grupper af max fem taler I om nedenstående spørgsmål:

  1. Hvor kan I være særligt sårbare – hvad kræver et særligt forebyggende fokus, hvis I skal undgå, at konflikter udvikler sig til krænkende adfærd?

    Tal om, hvilke begivenheder, situationer, tankegange og kulturtræk I skal være særligt opmærksomme på.

  2. Hvad er jeres særlige modstandskraft – hvad er allerede til stede hos jer, som gør, at krænkende adfærd vil få svære kår?

    Find et billede eller metafor, som illustrerer essensen af modstandskraften. Sæt billedet/metaforen på en flip-over og tilføj stikord, som beskriver billedet/metaforen.

  3. Herefter skal grupperne på skift fremlægge de vigtigste sårbarheder og den stærkeste modstandskraft for kollegerne.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet