Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Fra mit ansvar til fælles ansvar

- skab fælles forståelse om ergonomi

På en arbejdsplads er der som regel nogenlunde enighed om, hvad arbejdet går ud på, og hvilke arbejdsopgaver hver især er ansat til at udføre. Det er dog ikke sikkert, at der bliver talt om, hvordan arbejdet udføres. Nogle lægger vægt på, at det skal gå stærkt, mens andre mener, at arbejdets først og fremmest skal udføres sikkert. Det kan være svært for den enkelte at vurdere, om det fx er i orden, at en beboer på et plejehjem skal vente et stykke tid med at få hjælp, fordi man skal vente på en kollega til at assistere? Eller om det på et lager er i orden at slække på sikkerheden, hvis man er kommet bagefter tidsplanen?

Fælles forståelse om ergonomi bygger på et princip om, at det er en fælles sag og et fælles ansvar at skabe en sikker arbejdsplads. Det er derfor ikke en privat sag, om I fx skal udføre en opgave alene eller sammen med andre, om I skal bruge bestemte arbejdsredskaber, eller om arbejdet skal tilrettelægges på den ene eller anden måde. 
Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan være med til at sætte gang i en dialog om jeres arbejdsmetoder. Rådgivningen skræddersys jeres behov og jeres konkrete situation. Den kan fx omhandle: 

  • Vurdering af belastninger og konsekvenser ved arbejdsopgaverne
  • Dialog om hvilke værdier og holdninger, I har på arbejdspladsen – og hvilke der skal ændres eller bevares
  • Afklaring af hvilke krav, I ønsker, at jeres arbejdsmetoder skal leve op til
  • Udvikling af løsningsforslag, retningslinjer og handlingsplan

Målet er, at I udvikler en fælles forståelse for ergonomi på arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder bliver bedre i stand til at tackle arbejdsmæssige dilemmaer i hverdagen. På denne måde skal medarbejderen ikke stå alene med valget om at tilsidesætte hensyn til sig selv og sit helbred for fx at udføre arbejdsopgaven som borgeren ønsker det, udføre den hurtigere el.lign.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet