Header menu

Fravær og nærvær

[ November 1999 ]

I rapporten beskrives et 2-årige projekt lavet af BST København Kommune, forløberen for Arbejdsmiljø København. Grundtanken i projektet var at sætte fokus på det, der skaber nærvær og trivsel på arbejdspladsen for derigennem at reducere fraværet.

Hent rapporten

Rapporten er arkiveret.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet