Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Fredelig indretning

Sikkerhed i mødet med borgeren

Arbejdspladsens indretning har ikke blot betydning for ergonomiske og samarbejdsmæssige forhold – den har også i høj grad betydning for, om kontakt med borgere udvikler sig til konflikter.

Målet er at indrette på en måde, som tilgodeser både borgerne og de ansatte. Borgerne skal føle sig godt betjent og taget imod. Samtidig skal arbejdspladsen være sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet, så de ansatte føler sig trygge i hverdagen, og hvis samarbejdet med borgeren bliver særligt udfordrende.

Det bedste resultat opnås, når opgaven løses i et samarbejde med ledelse og de medarbejdere, der skal arbejde i rummet. Et forløb om ’Fredelig indretning’ tilpasses arbejdspladsen, men kan eksempelvis omfatte:

  • En risikovurdering ud fra konkrete hændelser og den aktuelle indretning
  • Fælles overvejelser om, hvad der kunne nedbringe voldsrisikoen
  • En plan for ændringer evt. på kort og lang sigt med kobling til beredskabsplan
  • Hjælp til processen og evaluering

Et forløb med henblik på ’Fredelig indretning’ vil typisk indeholde:

  • Et formøde, hvor vores konsulenter kommer på besøg og sammen med jer kigger på jeres konkrete forhold 
  • Et medarbejdermøde, hvor der igangsættes en dialog om tanker, ideer og løsninger samt 
  • Et opfølgningsmøde, hvor resultaterne vurderes.

Arbejdet med indretningen kan naturligt indgå som en del af arbejdspladsens APV-arbejde med at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Hent pjecen Fredelig indretning

Pjece om Fredelig indretning

Vi har samlet Arbejdsmiljø Københavns erfaringer fra indsatser og konkrete rådgivningsopgaver om indretning af arbejdspladsen. Vi kalder det Fredelig indretning, fordi det handler om at forebygge vold og trusler på kommunale arbejdspladser med kundekontakt.

Hent inspirationshæftet: Fredelig indretning

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet