Header menu

Fredelig indretning

Sikkerhed i mødet med borgeren

Arbejdspladsens indretning har ikke blot betydning for ergonomiske og samarbejdsmæssige forhold – den har også i høj grad betydning for, om kontakt med borgere udvikler sig til vold, trusler og chikane eller andre former for krænkende adfærd.    

Målet er at indrette på en måde, som tilgodeser både borgerne og de ansatte. Borgerne skal føle sig godt modtaget og betjent. Samtidig skal arbejdspladsen være sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet, så de ansatte føler sig trygge i hverdagen, og hvis samarbejdet med borgeren bliver særligt udfordrende og konfliktfyldt.  

Det bedste resultat opnås, når opgaven løses i et samarbejde med ledelse og de medarbejdere, der skal arbejde i rummet.

Et forløb om ’Fredelig indretning’ tilpasses arbejdspladsen, men kan eksempelvis omfatte: 

  • En risikovurdering ud fra konkrete hændelser og den aktuelle indretning
  • Fælles overvejelser om, hvad der kunne nedbringe risikoen for vold, trusler og chikane 
  • En plan for ændringer, på kort eller langt sigt, med kobling til beredskabsplan 
  • Hjælp til processen og evaluering 

Et forløb med henblik på ’Fredelig indretning’ vil typisk indeholde: 

  • Et formøde, hvor vores konsulenter kommer på besøg og sammen med jer, kigger på de konkrete forhold  
  • Et medarbejdermøde, hvor der igangsættes en dialog om tanker, ideer og løsninger
  • Et opfølgningsmøde, hvor resultaterne vurderes

Arbejdet med indretningen kan naturligt indgå som en del af arbejdspladsens APV-arbejde med at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 

Pjece om Fredelig indretning

I pjecen Fredelig indretning har vi samlet Arbejdsmiljø Københavns erfaringer fra indsatser og konkrete rådgivningsopgaver om indretning af arbejdspladsen. Vi kalder det Fredelig indretning, fordi det handler om at forebygge vold, trusler og chikane på kommunale arbejdspladser med borgerkontakt.

Hent pjecen om fredelig indretning

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet