Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Frisk luft på arbejdspladsen

Hvordan forbedres luftkvaliteten?

Mange medarbejdere oplever, at luften er tør på deres arbejdsplads. De beretter om tørhed og irritation af slimhinderne i øjne, næse og svælg, træthed og hovedpine.
En forbedring af luftkvaliteten vil nedbringe omfanget af disse gener og samtidig forbedre kvaliteten af medarbejdernes arbejdsindsats.

Oplever I disse gener på jeres arbejdsplads, kan Arbejdsmiljø København foretage en gennemgang af indeklimaforholdene og pege på forbedringsmuligheder.
Arbejdsmiljø København vil bl.a. have fokus på:

  • arbejdspladsens udluftningsprocedurer
  • om ventilationsanlægget (hvis et sådant findes) virker og vedligeholdes 
  • om arbejdspladsen er indrettet rengøringsvenligt
  • rengøringsstandarden
  • temperaturforholdene

En sådan gennemgang vil typisk tage fra 2 til 5 timer, alt efter arbejdspladsens størrelse. I forbindelse med gennemgangen vil Arbejdsmiljø København interviewe en række medarbejdere for at få indtryk af genernes omfang og karakter.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet