Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Giv rengøringsmetoderne et sundhedstjek

Mindsk belastningen på kroppen med bedre redskaber og metoder

De hjælpemidler, der er til rådighed på arbejdspladsen, og måden, medarbejderne bruger dem på, har afgørende betydning for, hvor meget rengøringsarbejdet slider på kroppen. Et sundhedstjek af rengøringsmetoderne på arbejdspladsen kan give inspiration til nytænkning samt danne et overblik over, hvad medarbejderne og arbejdspladsen kan gøre for at undgå belastninger i arbejdet.

Arbejdsmiljø København mødes med jer på jeres arbejdsplads, så der tages udgangspunkt i de redskaber, jeres medarbejdere bruger i hverdagen og den konkrete situation på arbejdspladsen. Det bedste udbytte opnås, hvis både ledelse og medarbejdere deltager på mødet. Dels for at få et fælles billede af aktuelle problemer, dels for at kunne prioritere eventuelle forslag til ændringer. Arbejdsmiljø København præsenterer sin viden og erfaringer om rengøringsredskaber og -metoder. Vi gennemgår i fællesskab jeres redskaber og stiller nysgerrige spørgsmål, så vi får analyseret de problemstillinger, I eventuelt har på arbejdspladsen. Vi undersøger:

  • Hvad kan gøres anderledes med de redskaber, I har?
  • Hvilke nye redskaber kunne I have gavn af indenfor de økonomiske rammer, der er til stede?
  • Kan der bruges maskiner til nogen funktioner?
  • Vil nye rutiner og metoder gøre arbejdet lettere?

Hvis I ønsker det, laver vi til slut en handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen fremover kan arbejde videre med en forbedring af arbejdsmiljøet. Sundhedstjekket kan indgå som en del af jeres APV.

Typisk vil mødet vare 2 – 3 timer, men tilpasses jeres behov. I nogle tilfælde vil der være behov for et opfølgningsmøde.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet